Vi jobbar för en renare värld. Och vi gör det bra.  Scandinavian Biogas är världsledande inom utformning och drift av biogasanläggningar.

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

  Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2019 The nomination committee’s proposal regarding board of directors and remuneration for the annual general meeting 2019

  Läs mer

Vi uppdaterar vår hemsida.

För aktuell information, läs årsrapporten.

 

  • SWE 2018

MATTI VIKKULA

Verkställande direktör och koncernchef

"Med befintliga anläggningar och pågående projekt beräknas Scandinavian Biogas totala produktionskapacitet att vara nämare 500 GWh vid full drift."

KONTAKT

+46 (0)8 503 872 20 | info@scandinavianbiogas.com | Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm

Privacy policy