Vi jobbar för en renare värld. Och vi gör det bra.  Scandinavian Biogas är världsledande inom utformning och drift av biogasanläggningar.

Teckningstid för företrädesemissionen öppen 17 juni tom 5 juli 2019

  Läs mer

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

  Läs mer

Vi uppdaterar vår hemsida.

För aktuell information, läs årsrapporten.

 

  • SWE 2018

MATTI VIKKULA

Verkställande direktör och koncernchef

"Med befintliga anläggningar och pågående projekt beräknas Scandinavian Biogas totala produktionskapacitet att vara nämare 500 GWh vid full drift."

KONTAKT

+46 (0)8 503 872 20 | info@scandinavianbiogas.com | Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm

Privacy policy