Vi jobbar för en renare värld. Och vi gör det bra.  Scandinavian Biogas är världsledande inom utformning och drift av biogasanläggningar.

Lönsamheten 2018 estimeras bli lägre än tidigare kommunicerats

  Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2018

  Läs mer

Miljöproblem som går att lösa

Världens totala energiförbrukning ökar parallellt med behovet av att hantera allt större mängder avfall. Biogasproduktion innebär att den organiska delen av avfallet kan omvandlas till förnybar energi. Scandinavian Biogas producerar förnybar energi från i stort sett alla typer av organiskt material och våra processer tillhör de mest effektiva i världen. Vi erbjuder kostnadseffektiva och storskaliga biogaslösningar för alla med behov att omhänderta stora mängder avfall så som kommuner, avloppsreningsverk och matproducenter samt producenter av biodrivmedel.

  • Storskalig biogasproduktion

  • Ta hand om avfall

  • För hållbar transport

  • Kostnadseffektiva och storskaliga biogaslösningar

MATTI VIKKULA

Verkställande direktör och koncernchef

"Med befintliga anläggningar och pågående projekt beräknas Scandinavian Biogas totala produktionskapacitet att vara nämare 500 GWh vid full drift."

KONTAKT

+46 (0)8 503 872 20 | info@scandinavianbiogas.com | Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm

Privacy policy